spot_img

ذات صلة

جمع

Svaly sluší i ženám. Jak je získat zdravě

Už dávno víme, že se nemusíme při pohledu na...

Boj o správnou zdravotní péči. Na co se připravit při porodu

Pokud ženu čeká první porod, snadno si najde informace...

Kolik cukru bychom měli sníst denně a jak omezit jeho spotřebu

Spotřeba cukru má stoupající tendenci. Zatímco před dvěma sty...

Když má srdce skutečný problém, nebolí to, ale konec může být tragický

Vysoký cholesterol, podobně jako vysoká hladina cukru v krvi...

Upečte si s námi briošky, mazance a makovky

Pokud vás upoutalo pečení domácích rohlíků a chleba, ani...

Hudba podporuje schopnost učit se již od útlého věku

Činnost mozku sledovali prostřednictvím magnetické rezonance. Ta poskytla obrázky částí mozku, které pracovaly během jednotlivých fází poslechu hudby.

Hudba pronikala do oblastí v mozku, které souvisejí s udržováním pozornosti, generováním předpokladů, představ a pamětí. Závěrem výzkumu bylo, že hudba soustavně pomáhá zlepšovat a podporovat činnost mozku a udržuje ho v pozoru.

K podobným závěrům došli i vědci ve Francii, kteří nechali vysokoškolské studenty učit se ze dvou různých studijních materiálů.

Jeden z nich byl nahrávkou hodinové přednášky s klasickou hudbou v pozadí, druhý byl jen nahrávkou přednášky bez hudby.

Výsledky testů z vědomostí, které studenti nabyli na přednášce, dopadly lépe ve skupině, která se učila z přednášky s hudbou.

Vědci se tak shodli na tom, že hudba pomáhá studentům dostat se do emocionálního nastavení, které jim umožňuje otevřenější přijímání informací a tedy i dopomáhá k vytvoření optimálnějšího prostředí pro učení a práci.

Hudba od útlého věku
Vzhledem k prokázaným, i když jen velmi obtížně měřitelným výsledkům vlivu hudby na mozek a jeho schopnosti pracovat a učit, zavádějí stále intenzivněji do rozvrhu hudební výchovu i školy.

„Masírování“ mozku hudbou je užitečným pomocníkem už i pro děti útlého věku. Potvrdila to i učitelka hudby Eliška Hatinová: „Výuka hudební výchovy nebo hudby, stejně jako tance a dramatu, je velmi důležitá pro dítě v každém věku. Od dětí jako samozřejmost očekáváme akademické výsledky a vzdělávání v klasických disciplínách jako jsou matematika, jazyk, přírodověda, později biologie či chemie. Některé země na světě považují za základní gramotnost i hudbu. Považují za samozřejmé, že se jejich dítě v raném věku učí hrát na 1-2 nástroje a učí se číst noty.“

Smyslem takové výuky není mít jen hudebně nadané dítě, ale rozvíjet jeho schopnost myšlení, logiky a kombinatoriky, kterou hudba podporuje.

Hudba a paměť
„Trénink paměti začíná už od pexesa. To, co se hudbou do paměti dětí ukládá, je většinou propojeno sluchově i vizuálně, v tanci ještě podpořeno pohybem a v dramatu dějem. Je dokázáno, že děti si lépe pamatují hudbu, je-li propojena s emocí, tedy pokud skladbu nebo hudební představení naplno přežijí jako zážitek. Tehdy je i paměť naplno aktivní a dítě je schopno si zapamatovat nejvíc,“ říká Eliška Hatinová.

Hudba usnadňuje učení dalších exaktnějších předmětů. Nakonec i hudební tóny jsou určitým vzorcem, rovnicí, mají svou logiku.

Má-li dítě hudební zážitky, na kterých se může spolupodílet, rozvíjí se kreativně. Dítě, které umí hrát na klavíru, se snáze učí matematiku či další vědy než dítě, které se hudbě nevěnuje.

Rozvíjí se u něj časově-prostorové vnímání potřebné k poznávání, porovnávání a nalézání spojitostí. Poslech hudby souvisí také s učením cizích jazyků.

Podle učitelky hudby je při obou činnostech maximálně zapojen sluch. Vzniká synergie a jednotlivé činnosti se ovlivňují vzájemně. Hudba obohacuje učení cizích jazyků a učení cizích jazyků posiluje možnosti vnímání hudby.

Dělat dvě věci najednou?
Jako rodičům se vám už možná stalo, že namísto soustředěného učení jste své dítě našli nad učebnicemi se sluchátky na uších.

První reakcí je dítěti toto rozptýlení hudbou zrušit. Je pravda, že učení s hudbou v pozadí nesedí každému a není vhodné při kterékoli činnosti. I podle odbornice je lepší, když se dítě věnuje jen jedné činnosti a učí se bez hudby.

Hudební psycholog Mats Küssner z Královské hudební akademie sledováním svých studentů zjistil, že hudba jako pozadí je vhodná při určitých typech učení.

To, co vám nebo vašemu dítěti při práci a učení dělá dobře, je ovšem vždy nejlepší zjistit metodou pokus-omyl, protože každý je jiný a někomu hudba může v určité situaci vyhovovat, jiného rušit.

spot_imgspot_img